Differentiatie is het afstoten van een bepaalde activiteit naar een voorgaande of een volgende fase in de bedrijfskolom.

Een voorbeeld van differentiatie is een winkelketen die het vervoer van de producten naar de eigen supermarkten aanvankelijk zelf verzorgt en dit vervolgens afstoot naar een transportbedrijf.

Differentiatie is een verticale beweging.

Door differentiatie wordt de bedrijfskolom langer: er komen meer bedrijfstakken. We spreken dan van een inschakelingstendens.


Bedrijfskolom van chocoladeproducten