Het dienstenverkeer omvat de in- en uitvoer van diensten.

De in- en uitvoer van diensten vloeit onder meer voort uit toerisme¸ transport¸ verzekeringen¸ doorvoerhandel¸ uitvoering van werk (baggerwerkzaamheden en dijkaanleg) en reparaties¸ van schepen en vliegtuigen bijvoorbeeld.

De waarde van het dienstenverkeer met het buitenland wordt geregistreerd op de dienstenrekening¸ die onderdeel uitmaakt van de lopende rekening van de betalingsbalans.