De dienstenrekening is het onderdeel van de lopende rekening van de betalingsbalans waarop de ontvangsten en betalingen wegens uitvoer en invoer van diensten worden geregistreerd.

De in- en uitvoer van diensten vloeit onder meer voort uit toerisme¸ transport¸ verzekeringen¸ doorvoerhandel¸ uitvoering van werk (baggerwerkzaamheden en dijkaanleg) en reparaties¸ van schepen en vliegtuigen bijvoorbeeld.