Diensten zijn prestaties die personen of instellingen leveren. Diensten worden ook wel omschreven als immateriële goederen. Ze zijn altijd 'persoonsgebonden' en kunnen niet worden doorverkocht.

Voorbeeld

De diensten van een fysiotherapeut zijn volledig afgestemd op de behoeften van de patiënt en kunnen door de 'ontvanger' van de dienst niet aan een ander worden doorverkocht.

Wanneer we in de economie van 'goederen' spreken¸ behoren daartoe altijd diensten.