Een devaluatie is een officiële waardevermindering van een valuta ten opzichte van een andere valuta.

Een devaluatie is een herziening van de spilkoers. Revaluaties en devaluaties zijn begrippen die thuishoren in stelsels van vaste wisselkoersen. Wanneer het handelsverkeer tussen de deelnemers aan een arrangement van vaste koersen fundamenteel is verstoord¸ is een revaluatie/devaluatie noodzakelijk.