Deregulering is het verminderen van het aantal overheidsvoorschriften.

Vrije markten kunnen niet goed werken als er een overmaat aan beperkende regels bestaat. In het laatste decennium van de twintigste eeuw hebben veel overheden van vooral westerse landen besloten het aantal regels vooral op markten te beperken. Zo is in Nederland op de arbeidsmarkt ontslag gemakkelijker geworden¸ zijn de openingstijden van winkels verruimd en zijn op grond van een nieuwe Mededingingswet kartels verboden.