Met een derdegraadsvergelijking geven we aan dat het wiskundige verband tussen een afhankelijk variabele en een onafhankelijk variabele kan worden beschreven met een functie van het type: f(x) = ax3.

Voorbeeld

Veronderstel dat een onderneming de volgende kostenvergelijking heeft:

TK = q3 - 6q2 + 16q + 8

TK is de afhankelijk variabele en q is de onafhankelijk variabele.