Een depressie is een periode waarin de effectieve vraag zo gering is dat het reële nationaal inkomen daalt.

Wanneer de effectieve vraag langere tijd onder de normale bezettingsgraad van de productiecapaciteit komt te liggen¸ bestaat er kans op deflatie.


Fasen van een conjunctuurgolf