Een depreciatie is een waardedaling van een valuta ten opzichte van een andere valuta ten gevolge van veranderingen in vraag en/of aanbod.

Een depreciatie kan door veranderingen in de invoerwaarde en de uitvoerwaarde leiden tot een evenwichtiger lopende rekening van de betalingsbalans.


Koersveranderingen en lopende rekening