Denivellering is de toename van de inkomensverschillen.