Van demotivatie door een hoge collectieve lastendruk is sprake wanneer de arbeidsparticipatie wordt afgeremd.

Hoge collectieve lasten betekenen in de regel dat de extra beloning die de extra arbeidsinspanning oplevert¸ voor een groot deel wordt 'wegbelast'. Daardoor wordt extra arbeidsaanbod ontmoedigd.