Van democratische besluitvorming spreken we wanneer beslissingen worden genomen door te stemmen.

Democratische besluitvorming beperkt zich niet tot de overheid. Allerlei organisaties¸ zoals sport- en gezelligheidsverenigingen en ook bedrijven¸ kunnen voor beslissingen over bepaalde onderwerpen democratische regels hanteren.