Het dekkingspercentage is de waarde van de goederenuitvoer in procenten van de waarde van de goedereninvoer.

Wanneer het dekkingspercentage minder is dan 100%¸ wijst dit erop dat de goederenuitvoer onvoldoende deviezen (buitenlandse betalingsmiddelen) oplevert om de goedereninvoer te kunnen betalen.