Van degressief variabele kosten is sprake wanneer de totale variabele kosten met het toenemen van de productie steeds minder stijgen.

In de figuur is het eerste gedeelte van de totale variabele kostenlijn (TVK) degressief.


Niet-proportioneel variabele kosten