Van een degressief verloop van de totale kosten spreken we¸ wanneer met het toenemen van de productie de totale kosten steeds minder stijgen.

In de figuur verloopt het eerste gedeelte van de totale variabele-kostenlijn (TVK) degressief.

Als gevolg van een degressief verloop van de totale kosten dalen de kosten per eenheid product¸ de gemiddelde kosten. Een dergelijke daling kan samenhangen met

Een degressief verloop van de totale kosten blijkt ook uit een dalend verloop van de marginale kosten.

Voorbeeld

Veronderstel dat een onderneming de volgende kostenvergelijking heeft:

TK = q3 - 6q2 + 16q + 8

In deze vergelijking is

TVK = q3 - 6q2 + 16q

TCK = 8

Berekenen we de gemiddelde kosten¸ dan vinden we

GTK = q2 - 6q + 16+ 8/q

GVK = q2 - 6q + 16

GCK = 8/q

De GVK verlopen aanvankelijk dalend (overeenkomend met een degressief verloop van de totale variabele kosten) en vervolgens stijgend¸ overeenkomend met een progressief verloop van de totale variabele kosten.

De GCK verlopen steeds dalend.

Samen bepalen de TVK en de TCK het verloop van de TK.

De marginale kosten zijn:

MK = 3q2 -12q + 16

De marginale kosten verlopen aanvankelijk dalend en vervolgens vanaf q = 2 stijgend.

Betekenis van de symbolen:

TK totale kosten GTK gemiddelde totale kosten TVK totale variabele kosten GVK gemiddelde variabele kosten TCK totale constante kosten GCK gemiddelde constante kosten q productieomvang MK marginale kostenDegressief en progressief verloop van de variabele kosten