Een definitievergelijking geeft in algebraïsche vorm een bepaald economisch begrip weer.

Wanneer we bijvoorbeeld sparen definiëren als dat deel van het besteedbaar inkomen dat niet wordt geconsumeerd en het besteedbaar inkomen definiëren als het nationaal inkomen na aftrek van afdrachten aan de collectieve sector¸ kunnen we de volgende definitievergelijkingen opschrijven:

S = Yb - C

Yb = Y - B

Betekenis van de symbolen:

S besparingen Yb besteedbaar inkomen Y nationaal inkomen B afdrachten aan collectieve sector