Het deelnemingspercentage of de participatiegraad is de beroepsbevolking uitgedrukt in procenten van de beroepsgeschikte bevolking.