Een deciel is een tiende deel van een bepaalde populatie.

We gebruiken deciel onder meer bij de Lorenzcurve¸ een veel gebruikte manier om de personele inkomensverdeling weer te geven. Hierbij verdelen we de inkomenstrekkers in decielen en bekijken we van ieder deciel welk deel van het totale inkomen door die groep wordt verdiend.