Debiteuren zijn afnemers die de door hen gekochte goederen pas later betalen.

Debiteuren zijn de ontvangers van leverancierskrediet: zij hebben goederen gekocht (en meestal ook al ontvangen) en betalen hun aankopen 'later'. We spreken ook wel van 'kopen op rekening'.

Banken noemen klanten aan wie ze geld hebben uitgeleend eveneens debiteuren.