De Nederlandsche Bank (DNB) is de centrale bank van Nederland.

Op grond van de Bankwet en de Wet toezicht kredietwezen zijn de taken van De Nederlandsche Bank: