Crediteuren zijn leveranciers die op rekening leveren.

Wanneer het ene bedrijf aan het andere bedrijf 'op rekening levert'¸ worden de goederen pas enige tijd na de levering betaald. Het leverende bedrijf (de crediteur) verstrekt op deze wijze leverancierskrediet.

De term 'crediteuren' wordt ook gebruikt om de tegoeden in rekening-courant bij banken aan te duiden. De banken hebben immers een schuld aan de houders van deze tegoeden (bedrijven en gezinnen).