Convergentiecriteria zijn de voorwaarden die de landen van de Europese Unie zichzelf hebben opgelegd en waaraan zij moeten voldoen¸ willen zij kunnen meedoen aan de Economische en Monetaire Unie.

De convergentiecriteria betreffen: