Convenanten zijn afspraken tussen overheid en bedrijven over door de overheid wenselijk geachte productiemethoden¸ reclame-uitingen en dergelijke.

Liever dan direct met allerlei verboden te komen¸ maakt de Nederlandse overheid afspraken met producenten. Zo zijn er afspraken gemaakt om het verpakkingsmateriaal aan banden te leggen.