De constante kosten zijn de kosten die in een bepaalde periode onafhankelijk zijn van de productie.

Constante kosten zijn capaciteitskosten. Zij worden bepaald door de gekozen productiecapaciteit.

Omdat op korte termijn de gekozen productiecapaciteit niet kan veranderen (de aanschaf en installatie van nieuwe kapitaalgoederen vergt tijd) liggen de totale constante kosten per periode vast.

Constante kosten zijn onder meer de kosten voor huisvesting (afschrijving en onderhoud gebouw)¸ rentekosten van opgenomen leningen¸ de kosten van bedrijfsleiding en administratie. Deze kosten komen iedere periode terug en zijn niet afhankelijk van de productie in een bepaalde periode.

De constante kosten per eenheid product (de gemiddelde constante kosten) worden bepaald door de werkelijke productie. Wanneer de werkelijke productie¸ onder meer ten gevolge van een grotere vraag¸ binnen de gegeven periode toeneemt¸ dalen de gemiddelde constante kosten.