Van consensus is sprake wanneer bij besluitvormingsprocedures iedereen instemt met het behaalde resultaat.

Dit staat in tegenstelling tot procedures waarbij¸ na stemming¸ de meerderheid beslist.

Zie ook: budgetmechanisme.