Met behulp van conjunctuurindicatoren worden conjunctuurbarometers samengesteld.

Een conjunctuurbarometer is een mix van een aantal economische variabelen¸ zoals industriële productie¸ invoer¸ orderportefeuille van bedrijven en de geldhoeveelheid¸ waarmee de conjunctuurbeweging kan worden gemeten.

Zowel het Centraal Planbureau als De Nederlandsche Bank stellen conjunctuurbarometers samen.