Conjunctuurbeleid of -politiek is het beïnvloeden via de begroting van de overheid van de effectieve vraag.

De Britse econoom J. M. Keynes heeft de stoot gegeven tot de conjunctuurpolitiek. Door in hausseperioden de belastingtarieven te verhogen en de overheidsbestedingen te verminderen¸ wordt de effectieve vraag geremd¸ waardoor overbesteding wordt voorkomen. In recessieperioden moet de effectieve vraag worden gestimuleerd door het verlagen van de belastingtarieven en het vergroten van de overheidsbestedingen.