De conjunctuurbeweging is de schommelende beweging van de feitelijke groeicijfers rond de trend.

Omdat het blijkt dat de schommelingen rond de trend een zekere regelmaat vertonen¸ wordt wel gesproken van een conjunctuurcyclus.

We onderscheiden de volgende fasen van een conjunctuurcyclus:
Fasen van een conjunctuurgolf