Conjuncturele werkloosheid is de werkloosheid die het gevolg is van het tekortschieten van de effectieve vraag naar goederen bij een gegeven productiecapaciteit.

De consumenten¸ producenten¸ overheid en het buitenland besteden samen minder dan er in een land kan worden geproduceerd. Bedrijven stellen dan een deel van hun productiecapaciteit buiten gebruik¸ omdat bij te lage bestedingen niet alle productie kan worden afgezet. Dit betekent dat er minder arbeid en kapitaal worden ingeschakeld dan er beschikbaar zijn. Gebruik van minder arbeid bij een gegeven productiecapaciteit leidt tot werkloosheid. Ook de beschikbare kapitaalgoederen worden onvoldoende benut¸ waardoor een geringere bezettingsgraad ontstaat.

Andere oorzaken van de werkloosheid zijn: