De deelnemers aan een conditiekartel maken afspraken over uniforme leverings- en betalingsvoorwaarden.