De concurrentiepositie van een bedrijf geeft aan in hoeverre het bedrijf zich op 'de markt' kan handhaven.

Van belang bij de concurrentiepositie is of het bedrijf een¸ gezien de kwaliteit van de productie¸ concurrerende prijs weet te handhaven. Een belangrijke maatstaf voor de ontwikkeling van de concurrentiepositie zijn de loonkosten per eenheid product. Hierbij spelen veranderingen van de loonkosten en van de arbeidsproductiviteit een rol.

Onder de internationale concurrentiepositie verstaan we het vermogen van een land met succes goederen uit te voeren. Ook hier spelen de loonkosten per eenheid product een belangrijke rol.