Een concrete markt is een plaats waar vragers en aanbieders van een bepaald goed samenkomen met het doel te kopen en te verkopen.

Voorbeelden van concrete markten zijn winkels¸ veilingen en weekmarkten.