Een concern is een bundeling van bedrijven die binnen een grotere eenheid als 'dochter' hun plaats hebben.

Concernvorming vindt vaak plaats door middel van de holdingcompanystructuur.