Concentratie is het verschijnsel dat beslissingen over de productie door steeds minder bedrijven worden genomen.

Als motieven voor concentratie kunnen we noemen:

De wijze waarop concentratie gebeurt¸ is onder meer: