Complementaire goederen zijn goederen die samen moeten worden gebruikt.

Complementaire goederen worden ook aanvullende goederen genoemd. Dergelijke goederen horen bij elkaar: ontbreekt er één¸ dan is het geheel niet compleet of is het ander ook niet te gebruiken.

Voorbeelden van complementaire goederen zijn auto en brandstof¸ walkman en cassette.