De collectieve vraagvergelijking geeft het wiskundige verband tussen de prijs van een goed en de gevraagde hoeveelheid van alle vragers gezamenlijk.

Door het in een grafiek brengen van de vraagvergelijking vinden we de vraagcurve of vraaglijn.

In de figuur is de grafiek van de vraagvergelijking qv = -p + 7 weergegeven.

Betekenis van de symbolen:

qv  gevraagde hoeveelheid p  prijsDe grafiek van een vraagvergelijking