De collectieve sector of de overheidssector is dat deel van de economie¸ waarvan de uitgaven worden gefinancierd uit de middelen die door alle mensen samen zijn opgebracht.

De figuur geeft een overzicht van een aantal organen die de voornaamste overheidstaken uitvoeren:

De middelen waaruit de overheidstaken van worden gefinancierd zijn¸ vooral belastingen en sociale premies.


De collectieve sector