Collectieve reclame is de reclame die door een brancheorganisatie voor een bepaald product wordt gemaakt.

Het doel van collectieve reclame is dat alle in de bedrijfstak werkzame ondernemingen van de reclame profiteren. Collectieve reclame is interessant wanneer het product per aanbieder eigenlijk geen verschillen vertoont. Voorbeelden van dergelijke producten zijn brood¸ aardappelen en vis.

Collectieve reclame maakt deel uit van het promotiebeleid van een bedrijf. Het promotiebeleid is een van de onderdelen van de marketingmix.