Collectieve goederen zijn

Voorbeelden van collectieve goederen zijn de diensten van brandweer en politie.

In tegenstelling tot individuele goederen¸ die worden geproduceerd door de particuliere sector¸ worden collectieve goederen voortgebracht door de collectieve sector.

We kennen ook quasi-collectieve goederen. Dit zijn individuele goederen¸ waarvan de overheid het gebruik zó belangrijk vindt dat zij ze meestal tegen een lagere prijs aanbiedt dan waartegen het bedrijfsleven deze goederen zou kunnen aanbieden.


Soorten goederen