Een Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) is een overeenkomst over de voorwaarden waaronder arbeid wordt verricht.

CAO's worden in de regel afgesloten door verenigingen van werknemers¸ de vakbonden¸ en werkgevers of verenigingen van werkgevers. Een CAO geldt dus altijd voor een groep werknemers in een bepaald bedrijf of in een bepaalde bedrijfstak.

Als werknemers en werkgevers het eens zijn over een CAO¸ komt deze terecht bij de minister van Sociale Zaken. De minister verklaart de CAO doorgaans algemeen verbindend¸ dat wil zeggen: iedereen in de bedrijfstak moet zich aan de CAO houden.