Van een collectief monopolie wordt gesproken wanneer de gezamenlijke aanbieders van een bepaald product optreden alsof er slechts één aanbieder is.

Vaak zullen op markten waarop slechts enkele aanbieders optreden (oligopolie) deze aanbieders proberen met elkaar een kartelafspraak te maken. Een kartel is een concurrentiebeperkende afspraak.