De taak van een circulatiebank is het in omloop brengen van bankbiljetten en het verzorgen van de bankbiljettencirculatie.

Met de invoering van de EMU ligt deze taak bij de Europese Centrale Bank (ECB)¸ die hierbij gebruik maakt van de diensten van De Nederlandsche Bank. De banken in Nederland 'kopen' euro's van De Nederlandsche Bank¸ maar de ECB moet ervoor waken dat er te veel euro's in omloop komen.