Chartaal geld is betaalmiddel dat door of namens de Staat krachtens wetgeving in omloop is gebracht.

Het chartaal geld omvat de in omloop zijnde

Met de komst van de euro heeft de Europese Centrale Bank het alleenrecht machtiging te geven om bankbiljetten en munten in omloop te brengen binnen de EMU.

Munten en bankbiljetten zijn wettig betaalmiddel.