De ceteris-paribusvoorwaarde is de veronderstelling dat de invloed van niet-bestudeerde verschijnselen onveranderd blijft.

Het is onmogelijk het verband tussen alle economische verschijnselen tegelijkertijd na te gaan. Daarom geven we in modellen¸ waarin we een bepaald economisch probleem bestuderen¸ precies aan onder welke voorwaarden deze modellen gelden. Bij het bekijken van verbanden nemen we steeds impliciet aan dat de geformuleerde randvoorwaarden niet veranderen.

Voorbeeld

We kunnen het verband tussen de aangeboden hoeveelheid van een bepaald goed en de prijs ervan weergeven met een aanbodvergelijking¸ zoals: qa = 2p - 2.

Volgens deze vergelijking zijn veranderingen in de aangeboden hoeveelheid uitsluitend het gevolg van prijsverandering.

De vergelijking geldt ceteris-paribus. Dat betekent in het kader van dit model dat niet kunnen veranderen: