De centrum-periferietheorie is een van de theorieën die een verklaring probeert te geven voor de achterstand van ontwikkelingslanden ten opzichte van industrielanden.

Deze theorie gaat ervan uit dat de rijke landen in het centrum staan van de wereldeconomie en de arme landen aan de rand (de periferie) daarvan. Het centrum buit deze periferielanden uit. De industrielanden hebben een sterke marktpositie tegenover de grondstoffenleveranciers in de periferie.