Het Centraal Planbureau (CPB) is een van de belangrijkste adviesorganen van de regering op economisch gebied.

Jaarlijks wordt een prognose van de economische ontwikkeling gepubliceerd: het Centraal Economisch Plan. Tegelijk met de Miljoenennota (in september) wordt de economische onderbouwing van de in de Miljoenennota voorgestelde beleidsmaatregelen gegeven in de Macro Economische Verkenning.

Beide publicaties geven een kortetermijnvoorspelling. Regelmatig geeft het CPB voorspellingen voor de middellange termijn.