Het centraal overleg is het overleg binnen de Stichting van de Arbeid over de totstandkoming van een centraal akkoord¸ overeenstemming tussen werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties over de loonstijgingen in het komende jaar.