Een centraal akkoord is een overeenstemming tussen werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties over de loonstijging in het komende jaar.

Jaarlijks overleggen vakcentrales en werkgeverscentrales met elkaar in de Stichting van de Arbeid.