Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is een van de belangrijkste instellingen in Nederland die gegevens verzamelt¸ rangschikt en publiceert.

Het CBS beperkt zich bij zijn taak niet tot het financieel en economisch gebied¸ maar bestrijkt praktisch ieder 'in getallen' uit te drukken onderwerp. Een zeer informatief jaarlijks verschijnende publicatie van het CBS is het Statistisch Jaarboek.