De categoriale inkomensverdeling is de verdeling van het nationaal inkomen over de verschillende categorieën productiefactoren.

Het gebruik dat wordt gemaakt van de productiefactoren bepaalt de grootte van het nationaal product en daardoor ook de hoogte van het nationaal inkomen. Dit inkomen valt toe aan de bezitters van de productiefactoren. Met behulp van de categoriale inkomensverdeling geven we aan wat het aandeel is van elke productiefactor in het nationaal inkomen.